تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
در پی شکایت شخصی به نام عباس دارستانی مبنی بر سرقت فرش از منزل ایشان، پرونده در پایگاه یکم پلیس آگاهی در حال رسیدگی است؛ لذا در صورت مشاهده مورد مشکوکی ، مراتب را به پایگاه یکم پلیس آگاهی به شماره 21868300  -  21868312   -    21868296  یا دفتر اتحادیه به شماره 55607988  اطلاع دهید.
 
سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
در پی شکایت شخصی به نام سارا غریبی مبنی بر سرقت فرش از منزل ایشان ، پرونده در یگان انتظامی در حال رسیدگی است ؛ لذا در صورت مشاهده مورد مشکوکی ، مراتب را به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ به شماره 21868300 الی 14   یا اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستبافت تهران به شماره 55607988  یا پلیس 110  اطلاع دهید.

 
سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۹ دی ۱۳۹۵
در پی شکایت شخصی به نام حمیدرضا قاسمی مبنی بر سرقت فرش از منزل ایشان ، پرونده در یگان انتظامی در حال رسیدگی است ؛ لذا در صورت مشاهده مورد مشکوکی ، مراتب را به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران به شماره 21868300 الی 14 یا پلیس 110 و یا اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستبافت تهران به شماره 55607988 اطلاع دهید.

 
 

 
 
تصویر روز