تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


جلسه مرکز ملی فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۵ تیر ۱۳۹۵
جلسه ستاد بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستبافت تهران  با حضور ریاست اتحادیه  
شنبه 95/4/12 ساعت 13/30 در مرکز ملی فرش

 
سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۰ خرداد ۱۳۹۵
در پی شکایت شخصی به نام آقای قاسم وهابی مبنی بر سرقت فرش از منزل ایشان، پرونده در یگان انتظامی در حال رسیدگی است؛ لذا خواهشمندیم در صورت مشاهده مورد مشکوکی، مراتب را به پایگاه دوم پلیس آگاهی به شماره 21869047 یا اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستبافت تهران اطلاع دهید.

 
سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۵ خرداد ۱۳۹۵
در پی شکایت شخصی به نام مجید کاظمی مبنی بر سرقت فرش 18 متری از منزل ایشان، پرونده در پایگاه دوم پلیس آگاهی در حال رسیدگی است؛ 
لذا در صورت مشاهده مشکوکی، مراتب را به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران به شماره 21869047  یا اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستبافت تهران به شماره 55607988  اطلاع دهید.

 
 

 
 
تصویر روز