تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


5 آبان انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۱ آبان ۱۳۹۵

 
سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۲ مهر ۱۳۹۵
در پی شکایت شخصی به نام محمدحسین خدابخش مبنی بر سرقت فرش از منزل ایشان، پرونده در یگان انتظامی در حال رسیدگی است؛ لذا در صورت مشاهده مورد مشکوکی ، مورد را به پایگاه دوم پلیس آگاهی به شماره 21869047 یا اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستبافت تهران اعلام نمایید.


 
انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۲ مهر ۱۳۹۵

رای گیری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه
4 شنبه 5 آبان از ساعت 10 تا 15
 
 

 
 
تصویر روز