تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۴ مهر ۱۳۹۵
در پی شکایت شخصی به نام نسرین سجادیان فرزند سید محمد مبنی بر سرقت فرش از منزل ایشان، پرونده در پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران در حال رسیدگی است, لذا در صورت مشاهده مورد مشکوکی مراتب را به پایگاه یکم پلیس آگاهی به شماره 21868300 الی 14 یا پلیس 110 یا دفتر اتحادیه به شماره 55607988 اطلاع دهند.

 
سرقت فرش PDF چاپ نامه الکترونیک
۰۴ مهر ۱۳۹۵
در پی شکایت شخصی به نام سید امین همایونی فرزند سید رضا مبنی بر سرقت فرش از منزل ایشان، پرونده در پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران در حال رسیدگی است, لذا در صورت مشاهده مورد مشکوکی مراتب را به پایگاه یکم پلیس آگاهی به شماره 21868300 الی 14 یا پلیس 110 یا دفتر اتحادیه به شماره 55607988 اطلاع دهند.

یک تخته فرش 9 متری تبریز طرح خطیبی زمینه کرم گل ابریشم چله نخ
یک تخته قالی دایره تبریز 3در 3     9 متری گل ابریشم چله ابریشم
 
حضور جناب دکتر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه در دفتر اتحادیه PDF چاپ نامه الکترونیک
۲۸ شهریور ۱۳۹۵
دکتر عباس عراقچی           معاون محترم وزارت امور خارجه
آقای عباس عبدالمحمدی     مدیر اجرایی اتحادیه
جناب آقای مجتبی عراقچی  ریاست اتحادیه           95/6/21

 
 

 
 
تصویر روز