تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


نامه پلیس آگاهی - فرش مسروقه آقای حسن خان محمدی PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۰ بهمن ۱۳۹۷

بنام خدا

 

نامه پلیس آگاهی و تصاویر مربوطه درخصوص فرش سرقتی

آقای حسن خان محمدی ذیلا به استحضار می رسد.

درصورت مشاهده فرش مذکور و یا هرگونه اطلاع در این خصوص به دفتر اتحادیه گزارش نمایید.

جهت رویت تصاویر روی بخشهای زیر کلیک کنید:

 

نامه آگاهی

تصویر فرش

 

 
نامه پلیس آگاهی - فرشهای مسروقه آقای محمد سامی کرمانی PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

بنام خدا

 

نامه پلیس آگاهی و تصاویر مربوطه درخصوص فرشهای سرقتی

آقای محمد سامی کرمانی ذیلا به استحضار می رسد.

درصورت مشاهده فرش مذکور و یا هرگونه اطلاع در این خصوص به دفتر اتحادیه گزارش نمایید.

جهت رویت تصاویر روی بخشهای زیر کلیک کنید:

 

نامه آگاهی

تصویر فرش1
تصویر فرش2

 
پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی PDF چاپ نامه الکترونیک
۱۵ دی ۱۳۹۷
بسمه تعالی
پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

با سلام
احتراما تصویر مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است
به استحضار اعضای محترم صنف می رساند.

جهت مشاهده روی صفحات زیر کلیک نمایید.

صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
صفحه 5