تا بازگذاری کامل سایت منتظر بمانید.


زلزله درآذربایجان شرقی(تسلیت) PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۳۳
بدینوسیله بروزحادثه دلخراش زلزله آذربایجان شرقی بویژه درشهرستانهای ورزقان،هریس واهرراکه باعث ازبین رفتن تعدادکثیری ازهموطنانمان گردیدرابه بازماندگان این حادثه تسلیت عرض می نمائیم.